rundresa rumänien, slottet peles

Cookies och datapolicy

Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning – General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft och ersätter tidigare PUL.

Ändamålet med GDPR är att stärka individers personliga integritet.

Nova Travel AB värnar om din personliga integritet och tar ansvar genom att hantera alla personuppgifter enligt GDPR.  Nova Travel AB organistationsnr (556954-2441) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats (www.novatravel.se) samt FunkisTravel (www.funkistravel.se).
Varje behandling av personuppgifter hos oss har ett specifikt och tydligt syfte. Vi spar inte uppgifterna längre än nödvändigt och vi samlar inte mer information än nödvändigt. 

GDPR - General Data Protection Regulation

I samband med att du t ex kontaktar oss via vårt kontaktformulär, offerformulär eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev delar du frivilligt med dig av information om dig såsom namn, e-mailadress och kontaktuppgifter. Denna information använder vi för att kunna kontakta dig, för resebokningar, offertförfrågan och/eller skicka ut information och nyhetsbrev. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vid all behandling av dina personuppgifter finns någon av följande rättsliga grunder: Samtycke, avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning.

 

Nova Travel AB använder uppgifterna för att kunna ge dig service vid resebokning via e-post, telefon och via brev. Vid resebokning lämnar Nova Travel AB enbart ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners såsom flygbolag, hotell, bussbolag, rederier, hjälpmedelsuthyrare och transfer just för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Avtal är den rättsliga grunden.

Följande personuppgifter är exempel på vad vi behandlar: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, kön, passuppgifter, betalningsuppgifter och andra bankrelaterade uppgifter. Vi behandlar även uppgifter gällande allergier, särskilda önskemål, specialkost.

Lagringstiden

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt avtal eller enligt arbetsrättslig och skatterättslig lagstiftning. När avtalet upphör kommer de uppgifter som inte är relevanta att behålla också att raderas. 

 

Säkerhet och skydd

Vi har tydliga och regler, rutiner och policys kring dataskydd. Vårt datasystem håller hög säkerhet och endast behörig personal har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

Rätt att begära information

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad. En begäran om något av det ovannämnda lämnar du till Nova Travel AB skriftligen.

Skulle du uppleva att Nova Travel AB inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt för oss att du som anställd känner dig trygg hos oss på Nova Travel AB.

Cookies

Nova Travel AB använder så kallade cookies. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.
Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av det via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator.